Katowice Bez Barier

Poznaj dostępne Katowice!

Logo miasta Katowice
Szkoły

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6


Dane kontaktowe

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6
ul. Rolna 22
40-555 Katowice
Telefon: 32 254 24 19
E-mail: korczakzsz@wp.pl
Strona WWW: www.zszspnr6.republika.pl
Informacje dot. działalności w czasie COVID-19:
obiekt działa zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Informacje przestrzenne

Lokalizacja

Szkoła mieści się w dwóch budynkach.
Od strony ul. Rolnej parkowanie przy ulicy. Od strony ul.Staffa wewnętrzny parking.
Pomiędzy budynkami nie jest możliwe bezpośrednie przejście przez osoby poruszające się na wózku.

Wejście

Wejście do pierwszego budynku dostosowane, prawidłowy podjazd lub dwa schody, szerokie dzrwi bez progu.
Wejście do drugiego budynku dostępne od strony ul. Staffa i parkingu wewnętrznego, niski podjazd, chodnik. Od strony ul. Rolnej wejście do budynku po siedmiu schodach. Drzwi szerokie, z progiem.

Wnętrze

W pierwszym budynku zaraz przy wejściu winda na piętro. Dostępne wszystkie pomieszczenia. Płasko, obszernie.
(Lokal wyborczy w budynku pierwszym na parterze).
W drugim budynku dostępny tylko parter. Na piętra schody. Obszernie, płasko.

Toaleta

W pierwszym budynku dostosowana toaleta na każdym piętrze. Oznakowana. Drzwi szerokie, bardzo obszerna, uchwyty ruchome i nieruchome. W drugim budynku toalety niedostosowane, ciasne kabiny, wąskie drzwi.

Dostępność obiektu

Szczegóły dla osób z dysfunkcją ruchu

Pomiędzy stojącymi obok siebie budynkami nie jest możliwe bezpośrednie przejście przez osoby poruszające się na wózku (siedem schodów). Pierwszy budynek dostosowany całkowicie, w drugim dostępny tylko parter (od strony ul. Staffa).

Szczegóły dla osób z dysfunkcją wzroku

Brak udogodnień.
Komputer dla osób z dysfunkcją wzroku nie jest dostępny.
Audiobooki nie są dostępne.

Szczegóły dla osób z dysfunkcją słuchu

Brak udogodnień. Tłumacz języka migowego nie jest dostępny.