Jeżeli jesteś właścicielem obiektu, skontaktuj się z nami. Podając tutaj swoje hasło możesz przyspieszyć dodanie bądź edycję informacji o Twoim obiekcie.

Informacja o najbliższych przystankach autobusowych / tramwajowych / kolejowych

Wprowadź wartości ponownie na potrzeby mapy Google

Możesz tu np. podać godziny otwarcia. Nie podawaj tutaj informacji dotyczącej działania obiektu w czasie pandemii - odpowiednie pole znajdziesz niżej.

Czy w sytuacji złożenia zamówienia bądź chęci załatwienia sprawy Pracownik może wyjść do klienta?

We wszystkich polach formularza opisz standardową działalność obiektu. Natomiast jeśli działalność obiektu w czasie pandemii odbywa się w sposób szczególny, opisz to tutaj.

Opisz, jak wygląda przestrzeń przed wejściem do obiektu.

Opisz, jak wygląda samo wejście do obiektu.

Jak wygląda obiekt w środku?

Wskaż, ile jest dostępnych toalet, czy są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami?

Jeśli obiekt jest szczególnie dostosowany, opisz to tutaj.

Jeśli obiekt jest szczególnie dostosowany, opisz to tutaj.

Jeśli obiekt jest szczególnie dostosowany, opisz to tutaj.

Wskaż, czy rodzic może przyjść tutaj z małym dzieckiem

Czy rodzice z dzieckiem w wózku będą mogli spokojnie wjechać?

Czy w środku jest wystarczająco dużo miejsca na swobodne wejście z wózkiem?

Czy w środku jest wydzielone miejsce (np. mały stolik z kolorowankami, zabawkami), gdzie dziecko może się czymś zająć, pozostając pod okiem rodzica/opiekuna załatwiającego sprawę?

Czy w obiekcie jest osobna sala / przestrzeń (np. z "małpim gajem"), w której dzieci mogą się bawić pod okiem rodziców?

Jeśli jest coś, o czym warto wspomnieć lub co należy rozwinąć, opisz to tutaj :)

Jeśli jest coś, o czym rowerzyści powinni wiedzieć, opisz to tutaj.

Jeśli dostępne są szczególne opcje dla seniorów, opisz je tutaj.

Jeśli akceptujesz programy rabatowe, wskaż je tutaj

  • Dodaj nowy wybór

Udzielasz dodatkowych rabatów (np. Katowicka Karta Mieszkańca) i chcesz wskazać ich wysokość? Do wprowadzanego obiektu można wejść z psem? Albo chcesz przekazać dodatkowe informacje, które będą ważne dla klientów?

Zamieść jedno zdjęcie wejścia, które będzie wyświetlane na na stronie.
Dodatkowe zdjęcia (lokalizacji, wejścia, wnętrza, toalet i inne) możesz
zamieścić niżej lub przekazać nam na adres e-mail: miasta@dlawszystkich.eu.

Podaj nam swoje imię i nazwisko, abyśmy w razie potrzeby wiedzieli, z kim się kontaktować w sprawie wpisu :)

Podaj nam swój adres e-mail - wyślemy Ci informację o dodaniu nowego wpisu bądź skontaktujemy się w razie ewentualnych pytań.

Podaj nam swój numer telefonu - w razie pytań czasem łatwiej jest zadzwonić, niż pisać :)

Wskaż, jaką formę kontaktu wolisz.

Oświadczam, że wprowadzone dane są prawdziwe. Zdjęcia są mojego autorstwa lub mam prawo do ich przekazywania. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie oraz edycję przekazanych materiałów (informacji i zdjęć) na potrzeby informatora.