Katowice Bez Barier

Poznaj dostępne Katowice!

Logo miasta Katowice
Domy Kultury

Spółdzielczy Ośrodek Kultury przy SM


Dane kontaktowe

Spółdzielczy Ośrodek Kultury przy SM
ul. Zawiszy Czarnego 8
40-872 Katowice
Telefon: 32 254-42-58
E-mail: smpiast@smpiast.pl
Strona WWW: www.smpiast.pl
Informacje dot. działalności w czasie COVID-19:
obiekt działa zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Informacje przestrzenne

Lokalizacja

Parking przed wejściem. Brak miejsc oznakowanych.

Wejście

Wejście płaskie, drzwi szerokie, z niskim progiem.

Wnętrze

Wnętrze płaskie, obszerne. (Lokal wyborczy na parterze, drzwi szerokie, bez progu.)

Toaleta

Dostosowana - płaska, obszerna, z ruchomymi uchwytami.

Dostępność obiektu

Szczegóły dla osób z dysfunkcją ruchu

Dostępne wejście i wnętrze.

Szczegóły dla osób z dysfunkcją wzroku

Brak udogodnień.
Komputer dla osób z dysfunkcją wzroku nie jest dostępny.
Audiobooki nie są dostępne.

Szczegóły dla osób z dysfunkcją słuchu

Brak udogodnień. Tłumacz języka migowego nie jest dostępny.