Katowice Bez Barier

Poznaj dostępne Katowice!

Logo miasta Katowice
Ośrodki sportowe

Ośrodek Sportowy HETMAN

Ten obiekt jest dostosowany.

Dane kontaktowe

Ośrodek Sportowy HETMAN
ul. Księdza Wiktora Siwka 6
40-306 Katowice


Informacje przestrzenne

Lokalizacja

Dwa parkingi należące do ośrodka, wjazd p[rzez bramę (z obydwu stron wejścia). Miejsca parkingowe przed budynkiem (brak miejsc oznakowanych).

Wejście

Płaskie wejście, szerokie drzwi.

Wnętrze

Na boiska schody i podjazd. Dojazd do trybun płaski. Cały obiekt dostępny i możliwy do przejechania na wózku. Siłownia obszerna. Szatnie dla zawodników obszerne.

Toaleta

Kilka dostosowanych toalet, ruchome uchwyty, szerokie drzwi, oznakowane.

Dostępność obiektu

Szczegóły dla osób z dysfunkcją ruchu

Całkowicie dostępne wejście i wnętrze - łatwy dojazd na trybuny przy boiskach, miejsce do ustawienia wózka, można przejechać dookoła obiektu i swobodnie poruszać się wewnątrz.

Szczegóły dla osób z dysfunkcją wzroku

Brak udogodnień.
Komputer dla osób z dysfunkcją wzroku nie jest dostępny.
Audiobooki nie są dostępne.

Szczegóły dla osób z dysfunkcją słuchu

Brak udogodnień. Tłumacz języka migowego nie jest dostępny.