Katowice Bez Barier

Poznaj dostępne Katowice!

Logo miasta Katowice
Dworce PKP

Dworzec PKP w Katowicach

Ten obiekt jest dostosowany.

Dane kontaktowe

Dworzec PKP w Katowicach
Plac Szewczyka 1
40-098 Katowice


Informacje przestrzenne

Lokalizacja

Dojście do budynku dworca płaskie, przed wejście miejsca dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście

Wejście płaskie, drzwi szerokie, otwierają się automatycznie.

Wnętrze

Wnętrze płaskie, do peronów schody lub podjazdy. W środkowym tunelu windy na perony.

Toaleta

Toaleta dostosowana: płaska, obszerna, uchwyty ruchome, dzwonek przywoływania pomocy. Drzwi do toalety przed bramką obrotową, z automatem na monety. Konieczna jest pomoc osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz niewidomym w obsłużeniu automatu oraz otwarciu drzwi (nie otwierają się w stronę, gdzie znajduje się automat). Po przeciwnej stronie do wejścia na ścianie dzwonek przywoływania obsługi. Pomoc jest dostępna przez cała dobę, ale dzwonek nie jest oznakowany dla osób niepełnosprawnych ani nie prowadzą do niego ścieżki dla osób niewidomych.

Dostępność obiektu

Szczegóły dla osób z dysfunkcją ruchu

Wnętrze budynku dworca dostępne, płaskie, obszerne. Brak obniżonej kasy. Osoby niepełnosprawne mogą być obsługiwane i kupić bilet w punkcie obsługi klienta, ale brak informacji na ten temat. Dojście do peronów z prawidłowymi podjazdami. Na perony windy platformowe (obok podany numer telefonu do przywołania pomocy). Pomoc potrzebna przy wjeżdżaniu na platformę (umieszczona kilka centymetrów nad ziemią). W środkowym tunelu windy na perony. Wszystkie osoby niepełnosprawne mogą być kompleksowo obsłużone w punktach obsługi klienta.

Szczegóły dla osób z dysfunkcją wzroku

W całym budynku ścieżki dla osób niewidomych. W pobliży wejścia informacyjna tablica dotykowa. Ścieżki prowadzą do kas, toalety, wejścia na perony, wyjść. W wielu miejscach ścieżki urywają się nie doprowadzając do celu (daleko od wyjścia, przed wejściem na perony). Wszystkie osoby niepełnosprawne mogą być kompleksowo obsłużone w punktach obsługi klienta.
Komputer dla osób z dysfunkcją wzroku nie jest dostępny.
Audiobooki nie są dostępne.

Szczegóły dla osób z dysfunkcją słuchu

W dwóch kasach pętle indukcyjne. Wszystkie osoby niepełnosprawne mogą być kompleksowo obsłużone w punktach obsługi klienta. W punkcie obsługi Kolei śląskich tłumacz języka migowego (automat). Tłumacz języka migowego nie jest dostępny.